[PICPACK057] Anshlavs - Father Of A New Sun

Tracklist: 
#ArtistTitleDuration
00AnshlavsPlanet X.239-751:32
01AnshlavsPanorama4:45
10AnshlavsLightstarving8:12
11AnshlavsAnxiety5:12
12AnshlavsRF-45,24x3:36
13AnshlavsInterlude1:20
14AnshlavsMental Impulse2:00
15AnshlavsWaiting3:45
16AnshlavsLanding Of The Worm5:25
17AnshlavsMindstream Of Massta-Worm5:36
18AnshlavsBirth Of The Sun5:43
19AnshlavsEnd Titles4:05
02AnshlavsCrater-Eyes4:05
03AnshlavsThe First3:29
04AnshlavsThrough The Lightyears1:27
05AnshlavsMetor Rain1:21
06AnshlavsDeath Of The Chief3:53
07AnshlavsSecession3:01
08AnshlavsEyes Looking Inward4:51
09AnshlavsEyes Looking Outward4:07